Filazana Tolaka
 Ny pejy eo aloha dia mitarika anao any amin'ny http://baoholaodongyknb.com/ao-phong-dong-phuc.

 Raha tsy tianao ny hijery io pejy io dia miverena amin'ny pejy teo aloha.